Kebinasakan Iman dan Pecahnya Islam

Kebinasakan Iman dan Pecahnya Islam

Kebinasakan Iman dan Pecahnya Islam

Kebinasakan Iman dan Pecahnya Islam
Kebinasakan Iman dan Pecahnya Islam

Pendapat kaum Jabbariah :

Ø Setiap mahkluk akan mendapat pahala jika berbuat kebajikan dan tiada berdosa apabila berbuat kejahatan.
Ø Bahwa Alaah tiada menyiksa hambanya.
Ø Allah menghidupkan kafir didalam neraka kemudian mematikannya dan menghidupkan lagi.
Ø Ketika Allah menjadikan sesuatu atau telah menjadikan Allah Ta’ala perlu istirahat.
Ø Mengiktikatkan setiap bisikan didalam hati itu adalah wahyu dari Allah.
Ø Apabila hamba sampai pada martabat suci hilanglah segala hukum syarat atasnya.
Ø Segala harta dunia itu milik bersama.
Ø Orang yang belajar ilmu itu jadi syirik.
Ø Tiada sesuatu pun yang difarzukan Allah Ta’ala kepada manusia.
Ø Bahwa hamba tiada mukallaf lain dari iman dan kafir.
Ø Syek ia akan imannya apakah dengan bersyahadat akan menghilangkan kekafirannya atau tidak.

 

Pengertian :

a. Kaum Rafiziah : Orang yang melenceng dari Al-Qur’an dan Hadis dan lebih memuliakan Ali daripada Nabi Muhammad SAW.
b. Kaum Kharijiah : Kaum yang semula mencintai Saidina Ali lalu keluar memisahkan diri dari Ali.
c. Kaum Jabbariyah : Kaum ini berpendirian bahwa manusia ini terpaksa tidak mempunyai kemauan dan kuasa.
d. Kaum Qadariah : Kaum ini berpendapat bahwa manusia ini mempunyai kuasa dalam segala perbuatannya.
e. Kaum Jahimiah : Kaum ini berpendapat Zat Allah sama dengan Mahkluk.
f. Kaum Murjiah : Golongan ini tidak mempercayai bahwa ada balasan dari setiap perbuatan.

Perbedaan Masing-Masing Pendapat :

A
Ø Rafiziah : Saidina Ali yang sebenarnya Rasul bukan Nabi Muhammad SAW.
Ø Aswaja : Yang sebenarnya Rasul adalah Nabi Muhammad SAW.

B
Ø Khairijiah : Tidak wajib memberi zakat.
Ø Aswaja : Wajib atas tiap muslim memberi zakat.

C
Ø Jabbariyah : Hamba tiada beroleh kebajikan dari kebajikan dari berbuat taat dan tiada beroleh kejahatan dari berbuat maksiat.
Ø Aswaja : Setiap perbuatan baik atau buruk akan ada balasannya.

D
Ø Jahimiah : Apabila isi neraka hancur menjadi abu tidak akan dikembalikan sedia.
Ø Aswaja : Isi neraka setelah hancur akan dikembalikan seperti semula agar merasakan pedihnya siksaan.

E
Ø Murjiah : Allah menjadikan segala mahkluk dan tidak menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat maksiat.
Ø Aswaja : Allah menjadikan segala mahkluk dan menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kejahatan.

Ø Qaddariah : Berbuat ibadah itu sia-sia.

Ø Aswaja : Berbuat ibadah itu tidak sia-sia akan semakin membuat kita dekat dengan Allah dan takut untuk melakukan dosa.

Baca Juga :

About the Author